Çfarë investitori jeni ju?

{“results”:{“bu5r5”:{“title”:”

Ne rekomandojm\u00eb instrumente me nj\u00eb nivel m\u00eb t\u00eb lart\u00eb t\u00eb rrezikut p\u00ebr ju (nivel i lart\u00eb i rrezikut)<\/h3>“,”image”:”https:\/\/www.wvppenzisko.mk\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/stocks-1-e1539006596660.jpg”,”desc”:”

Ju bini n\u00eb kategorin\u00eb e njer\u00ebzve q\u00eb: kan\u00eb nj\u00eb periudh\u00eb m\u00eb t\u00eb gjat\u00eb t\u00eb investimeve, kan\u00eb m\u00eb shum\u00eb gjasa p\u00ebr t\u00eb marr\u00eb rreziqe p\u00ebr t\u00eb arritur rendimente m\u00eb t\u00eb larta dhe kan\u00eb t\u00eb ardhura mujore t\u00eb q\u00ebndrueshme dhe relativisht t\u00eb larta.<\/p>\r\n\r\n

P\u00ebr ju, ne rekomandojm\u00eb Fondin WVP Premium Invest<\/a>, portofoli i t\u00eb cilit p\u00ebrb\u00ebhet nga investime n\u00eb kompani cil\u00ebsore dhe n\u00eb rritje nga vendet m\u00eb t\u00eb zhvilluara n\u00eb bot\u00eb. Duke pasur paq\u00ebndrueshm\u00ebri m\u00eb t\u00eb lart\u00eb n\u00eb \u00e7mimet ditore t\u00eb aksioneve, n\u00eb raport me fondet e mbetura, ky fond shoq\u00ebrohet me nj\u00eb nivel m\u00eb t\u00eb lart\u00eb rreziku, por edhe nj\u00eb mund\u00ebsi m\u00eb t\u00eb lart\u00eb p\u00ebr t\u00eb fituar, n\u00ebse investohet n\u00eb planin afatgjat\u00eb.<\/p>\r\n\r\n

Ky pyet\u00ebsor \u00ebsht\u00eb i natyr\u00ebs informuese, p\u00ebr informacione m\u00eb t\u00eb holl\u00ebsishme, na kontaktoni.<\/a><\/p>“,”id”:”bu5r5″,”index”:0,”imageId”:””,”redirect_url”:””},”r6v75″:{“title”:”

Ne rekomandojm\u00eb instrumente me nj\u00eb nivel m\u00eb t\u00eb mes\u00ebm t\u00eb rrezikut p\u00ebr ju (nivel i mes\u00ebm i rrezikut)<\/h3>“,”image”:”https:\/\/www.wvppenzisko.mk\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/WVP-100-Bond-e1539007367572.jpg”,”desc”:”

Ju hyni n\u00eb kategorin\u00eb e njer\u00ebzve q\u00eb: kan\u00eb nj\u00eb periudh\u00eb relativisht m\u00eb t\u00eb shkurt\u00ebr investimi, nuk duan t\u00eb marrin rreziqe t\u00eb m\u00ebdha, dmth keni nj\u00eb nivel mesatar t\u00eb toleranc\u00ebs ndaj rrezikut, prisni nj\u00eb rendiment relativisht t\u00eb q\u00ebndruesh\u00ebm.<\/p>\r\n\r\n

P\u00ebr ju, ne rekomandojm\u00eb Fondin WVP 100% BOND<\/a>, portofoli i t\u00eb cilit p\u00ebrb\u00ebhet kryesisht nga investime n\u00eb nj\u00eb instrument t\u00eb siguruar nga vet\u00eb institucionet shtet\u00ebrore n\u00eb vendet e bot\u00ebs, dmth letrat me vler\u00eb t\u00eb qeveris\u00eb. Ky fond sjell nj\u00eb rendiment fiks, relativisht t\u00eb q\u00ebndruesh\u00ebm dhe \u00ebsht\u00eb i p\u00ebrkryer p\u00ebr investitor\u00ebt afatmes\u00ebm.<\/p>\r\n\r\n

Ky pyet\u00ebsor \u00ebsht\u00eb i natyr\u00ebs informuese, p\u00ebr informata m\u00eb t\u00eb holl\u00ebsishme, na kontaktoni!<\/a><\/p>“,”id”:”r6v75″,”index”:1,”imageId”:””,”redirect_url”:””},”jthg2″:{“title”:”

Ne rekomandojm\u00eb instrumente me nj\u00eb nivel m\u00eb t\u00eb ul\u00ebt t\u00eb rrezikut p\u00ebr ju (nivel i ul\u00ebt i rrezikut)<\/h3>“,”image”:””,”desc”:”

Ju hyni n\u00eb kategorin\u00eb e njer\u00ebzve q\u00eb: kan\u00eb nj\u00eb periudh\u00eb t\u00eb shkurt\u00ebr investimi, nuk duan t\u00eb marrin rreziqe, dmth keni nj\u00eb nivel t\u00eb ul\u00ebt t\u00eb toleranc\u00ebs ndaj rrezikut, prisni nj\u00eb rendiment t\u00eb q\u00ebndruesh\u00ebm.<\/p>\r\n\r\n

P\u00ebr ju, ne rekomandojm\u00eb Fondin WVP CASH DEPOSIT<\/a>, portofoli i t\u00eb cilit p\u00ebrb\u00ebhet kryesisht nga depozita n\u00eb bankat e Maqedonis\u00eb. Ky fond ka nj\u00eb rendiment t\u00eb q\u00ebndruesh\u00ebm, i cili \u00ebsht\u00eb m\u00eb i lart\u00eb se rendimenti i depozitave pa afat (llogarit\u00eb e transaksioneve) dhe gjithashtu ju siguron likuiditet n\u00eb \u00e7do koh\u00eb, pa paguar gjob\u00eb si me depozitat me afat.<\/p>\r\n\r\n

Ky pyet\u00ebsor \u00ebsht\u00eb i natyr\u00ebs informuese, p\u00ebr informacione m\u00eb t\u00eb holl\u00ebsishme, na kontaktoni<\/a><\/p>“,”id”:”jthg2″,”index”:2,”imageId”:””,”redirect_url”:””}},”questions”:{“emjrf”:{“title”:”Kur do t\u00eb keni nevoj\u00eb p\u00ebr nj\u00eb sasi m\u00eb t\u00eb madhe t\u00eb fondeve tuaja t\u00eb investuara p\u00ebr t\u00eb bler\u00eb nj\u00eb sht\u00ebpi \/ apartament, makin\u00eb, p\u00ebr udh\u00ebtim apo disa mjete t\u00eb tjera, q\u00eb k\u00ebrkojn\u00eb nj\u00eb shum\u00eb m\u00eb t\u00eb madhe parash?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“p1srk”:{“id”:”p1srk”,”title”:”Pas 10 vitesh”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”20″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”b2lgn”:{“id”:”b2lgn”,”title”:”Prej 2 deri n\u00eb 10 vjet”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”20″,”jthg2″:”0″}},”oghb0”:{“id”:”oghb0″,”title”:”N\u00eb m\u00eb pak se 2 vjet”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”20″}}},”id”:”emjrf”,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”56qon”:{“title”:”Cila \u00ebsht\u00eb vlera neto e pasuris\u00eb suaj?\r\n(e gjith\u00eb pasuria juaj, p\u00ebrfshir\u00eb sht\u00ebpin\u00eb tuaj, makinat, \u00e7do investim apo depozit\u00eb q\u00eb keni minus, t\u00eb gjitha borxhet)<\/small>“,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“iuly5”:{“id”:”iuly5″,”title”:”M\u00eb shum\u00eb se 100,001 euro”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”8ymqt”:{“id”:”8ymqt”,”title”:”50,000 – 100,000 euro”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”sl0e4”:{“id”:”sl0e4″,”title”:”M\u00eb pak se 50,000 euro”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”56qon”,”index”:1,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”9f4hl”:{“title”:”Sa vje\u00e7 jeni?\r\n(n\u00ebse keni nd\u00ebrmend t’ua kaloni investimin trash\u00ebgimtar\u00ebve tuaj, ju lutemi tregoni mosh\u00ebn mesatare t\u00eb tyre)<\/small>“,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“hl3eh”:{“id”:”hl3eh”,”title”:”M\u00eb pak se 40 vje\u00e7″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”yjavv”:{“id”:”yjavv”,”title”:”41-60 vje\u00e7″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”yk4of”:{“id”:”yk4of”,”title”:”M\u00eb shume se 61 vje\u00e7″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”9f4hl”,”index”:2,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”quus5″:{“title”:”Sa jan\u00eb t\u00eb ardhurat tuaja mujore neto?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“5f4is”:{“id”:”5f4is”,”title”:”M\u00eb e larta se 60,001 denar\u00eb”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”jhaei”:{“id”:”jhaei”,”title”:”Nga 30,001 denar\u00eb deri n\u00eb 60,000 denar\u00eb”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”283p2”:{“id”:”283p2″,”title”:”Deri n\u00eb 30,000 denar\u00eb”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”quus5″,”index”:3,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”z6qxo”:{“title”:”Sa t\u00eb q\u00ebndrueshme jan\u00eb t\u00eb ardhurat tuaja?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“o89f0”:{“id”:”o89f0″,”title”:”Stabilitet i lart\u00eb i t\u00eb ardhurave (punonj\u00ebs me koh\u00eb t\u00eb plot\u00eb, me shanse minimale p\u00ebr t\u00eb humbur pun\u00ebn tuaj)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”lbt9r”:{“id”:”lbt9r”,”title”:”Stabiliteti i t\u00eb ardhurave mesatare (punonj\u00ebs me koh\u00eb t\u00eb plot\u00eb, me shans p\u00ebr t\u00eb humbur pun\u00ebn tuaj)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”oivs5”:{“id”:”oivs5″,”title”:”Stabilitet i ul\u00ebt i t\u00eb ardhurave (t\u00eb pun\u00ebsuar n\u00eb m\u00ebnyr\u00eb t\u00eb parregullt ose t\u00eb ngjashme)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”z6qxo”,”index”:4,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”v9ova”:{“title”:”Cila nga posht\u00eb t\u00eb sh\u00ebnuarat (m\u00ebposhtmet) \u00ebsht\u00eb e v\u00ebrtet\u00eb p\u00ebr ju?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“njd8q”:{“id”:”njd8q”,”title”:”Duke shpresuar n\u00eb rendimente t\u00eb larta, ju jeni gati p\u00ebr nj\u00eb nivel t\u00eb lart\u00eb t\u00eb rrezikut, dmth t\u00eb p\u00ebsoni humbje m\u00eb t\u00eb m\u00ebdha n\u00eb fondet e investuara n\u00eb nj\u00eb periudh\u00eb t\u00eb caktuar.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”1x77j”:{“id”:”1x77j”,”title”:” Duke shpresuar n\u00eb rendimente mbi mesataren, ju jeni gati t\u00eb pranoni nj\u00eb nivel t\u00eb mes\u00ebm t\u00eb rrezikut, dmth jeni gati p\u00ebr nj\u00eb zvog\u00eblim t\u00eb caktuar t\u00eb kapitalit tuaj.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”2afwx”:{“id”:”2afwx”,”title”:”Gj\u00ebja m\u00eb e r\u00ebnd\u00ebsishme p\u00ebr ju \u00ebsht\u00eb siguria e kapitalit, p\u00ebr nj\u00eb rrezik m\u00eb t\u00eb ul\u00ebt, ju jeni gati t\u00eb hiqni dor\u00eb nga rendimenti mbi mesataren.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”v9ova”,”index”:5,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”q2w0k”:{“title”:”Sa humbje t\u00eb pasurive tuaja, t\u00eb investuara afatgjate, mund t\u00eb p\u00ebsoni brenda nj\u00eb viti n\u00eb t\u00eb cil\u00ebn do t\u00eb jeni t\u00eb detyruar t\u00eb t\u00ebrhiqni nj\u00eb pjes\u00eb ose t\u00eb gjith\u00eb pasurin\u00eb tuaj?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“sgvtf”:{“id”:”sgvtf”,”title”:”50% humbje”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”yca5v”:{“id”:”yca5v”,”title”:”30% humbje”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”azgr0”:{“id”:”azgr0″,”title”:”1% humbje”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”q2w0k”,”index”:6,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”ubome”:{“title”:”N\u00eb tetor t\u00eb vitit 1987, aksionet n\u00eb tregjet e aksioneve bot\u00ebrore ran\u00eb me m\u00eb shum\u00eb se 20% n\u00eb nj\u00eb dit\u00eb. N\u00eb tetor t\u00eb vitit 2008, aksionet n\u00eb bursat bot\u00ebrore ran\u00eb n\u00eb m\u00eb shum\u00eb se 20% n\u00eb nj\u00eb muaj. N\u00ebse fondet tuaja t\u00eb investimeve n\u00eb nj\u00eb fond t\u00eb investues, do t\u00eb binin me 20% n\u00eb nj\u00eb periudh\u00eb t\u00eb shkurt\u00ebr kohore, \u00e7far\u00eb do t\u00eb b\u00ebnit?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“qa8bx”:{“id”:”qa8bx”,”title”:”Ju nuk do t\u2019i t\u00ebrhiqni fondet e investuara”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”h5xm9”:{“id”:”h5xm9″,”title”:”Ju do t\u2019i t\u00ebrhiqni disa nga fondet tuaja t\u00eb investuara”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”7aol2”:{“id”:”7aol2″,”title”:”Ju do t\u2019i t\u00ebrhiqni t\u00eb gjitha fondet e investuara”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”ubome”,”index”:7,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”1odrg”:{“title”:”Sa p\u00ebrvoj\u00eb keni n\u00eb tregtimin e letrave me vler\u00eb?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“kptj6”:{“id”:”kptj6″,”title”:”M\u00eb shum\u00eb se 5 vjet”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”gzjzo”:{“id”:”gzjzo”,”title”:”Nga 6 muaj deri n\u00eb 5 vjet”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”w3o75”:{“id”:”w3o75″,”title”:”Deri n\u00eb 6 muaj”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”1odrg”,”index”:8,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”a8xi8″:{“title”:”Sa shpesh investoni?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“ha46t”:{“id”:”ha46t”,”title”:”T\u00eb pakt\u00ebn nj\u00eb her\u00eb n\u00eb muaj”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”vxi8n”:{“id”:”vxi8n”,”title”:”T\u00eb pakt\u00ebn nj\u00eb her\u00eb n\u00eb vit”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”hwsrf”:{“id”:”hwsrf”,”title”:”Investoj m\u00eb pak se nj\u00eb her\u00eb n\u00eb vit ose kurr\u00eb”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”a8xi8″,”index”:9,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”djav9″:{“title”:”Aksionet jan\u00eb?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“divxu”:{“id”:”divxu”,”title”:”Instrumentet me t\u00eb cilat investitori b\u00ebhet pjes\u00eb e pronar\u00ebve t\u00eb kompanis\u00eb dhe p\u00ebrmes luhatjeve n\u00eb \u00e7mimin e tyre t\u00eb tregut, mbart rrezikun nga funksionimi i kompanis\u00eb.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”jd3mm”:{“id”:”jd3mm”,”title”:”Instrumente m\u00eb t\u00eb sigurta sesa obligacionet qeveritare.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}},”0nnbt”:{“id”:”0nnbt”,”title”:”Instrumente q\u00eb t\u00eb ofroj\u00eb nj\u00eb norm\u00eb t\u00eb p\u00ebrcaktuar me interes p\u00ebr investitor\u00ebt e tyre.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”djav9″,”index”:10,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”ob2x0″:{“title”:”Obligacionet qeveritare:”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“fnrto”:{“id”:”fnrto”,”title”:”\u00c7mimi i tregut i obligacioneve qeveritare varet vet\u00ebm nga pritshm\u00ebrit\u00eb e inflacionit.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}},”3h3ig”:{“id”:”3h3ig”,”title”:”Shumica e obligacioneve mbajn\u00eb nj\u00eb rendiment t\u00eb caktuar, shuma kryesore paguhet n\u00eb dat\u00ebn e caktuar dhe mund t\u00eb shiten (paguhen) para maturimit ( skadimit).”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”ka64m”:{“id”:”ka64m”,”title”:”Obligacionet qeveritare nuk mbajn\u00eb ndonj\u00eb rrezik, k\u00ebshtu q\u00eb \u00e7mimi i tyre nuk ndryshon kurr\u00eb.”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”ob2x0″,”index”:11,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””}}}

Каков инвеститор си ти?

{“results”:{“bu5r5”:{“title”:”

\u0417\u0430 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0430\u0447\u0443\u0432\u0430\u043c\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0441\u043e \u043f\u043e\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a<\/h3>“,”image”:”https:\/\/www.wvppenzisko.mk\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/stocks-1-e1539006596660.jpg”,”desc”:”

\u0412\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0435\u0433\u0443\u0432\u0430\u0442\u0435 \u0432\u043e \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u0430 \u043b\u0443\u0453\u0435 \u043a\u043e\u0438: \u0438\u043c\u0430\u0430\u0442 \u043f\u043e\u0434\u043e\u043b\u0433 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434, \u0438\u043c\u0430\u0430\u0442 \u043f\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0432\u0435\u0440\u043e\u0458\u0430\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043c\u0430\u0430\u0442 \u0440\u0438\u0437\u0438\u0446\u0438 \u0441\u043e \u0446\u0435\u043b \u043e\u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0443\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438 \u0438 \u0438\u043c\u0430\u0430\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u043d\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u043b\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0447\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438.<\/p>\r\n

\r\n\u0417\u0430 \u0412\u0430\u0441 \u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0430\u0447\u0443\u0432\u0430\u043c\u0435 \u0412\u0424\u041f \u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442<\/a> \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0442, \u0447\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u043e \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043e \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0434 \u043d\u0430\u0458\u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0435\u043c\u0458\u0438 \u043e\u0434 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0442. \u0418\u043c\u0430\u0458\u045c\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u043a\u043e\u0458\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0446\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0432\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u0438, \u043e\u0432\u043e\u0458 \u0444\u043e\u043d\u0434 \u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0435\u043d \u0438 \u0441\u043e \u043f\u043e\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a, \u043d\u043e \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043a\u043e\u043b\u043a\u0443 \u0441\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433 \u0440\u043e\u043a.<\/p>\r\n

\u041e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u0430\u0448\u0430\u043b\u043d\u0438\u043a \u0435 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435\u043d \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440, \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u0458\u0442\u0435 \u043d\u0435<\/a><\/p>“,”id”:”bu5r5″,”index”:0,”imageId”:””,”redirect_url”:””},”r6v75″:{“title”:”

\u0417\u0430 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0430\u0447\u0443\u0432\u0430\u043c\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a<\/h3>“,”image”:”https:\/\/www.wvppenzisko.mk\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/WVP-100-Bond-e1539007367572.jpg”,”desc”:”

\u0412\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0435\u0433\u0443\u0432\u0430\u0442\u0435 \u0432\u043e \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043b\u0443\u0453\u0435 \u043a\u043e\u0438: \u0438\u043c\u0430\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043b\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u043e\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434, \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043a\u0430\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043c\u0430\u0430\u0442 \u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438 \u0440\u0438\u0437\u0438\u0446\u0438, \u0442.\u0435. \u0438\u043c\u0430\u0430\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u0435\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a, \u043e\u0447\u0435\u043a\u0443\u0432\u0430\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043b\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441.<\/p>\r\n\r\n

\u0417\u0430 \u0412\u0430\u0441 \u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0430\u0447\u0443\u0432\u0430\u043c\u0435 \u0412\u0424\u041f 100% \u0411\u043e\u043d\u0434<\/a> \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0442, \u0447\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u043e \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043a\u043e\u0458 \u0435 \u043e\u0431\u0435\u0437\u0431\u0435\u0434\u0435\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043e \u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0438 \u0448\u0438\u0440\u0443\u043c \u0421\u0432\u0435\u0442\u043e\u0442, \u0442.\u0435. \u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0445\u0430\u0440\u0442\u0438\u0438 \u043e\u0434 \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442. \u041e\u0432\u043e\u0458 \u0444\u043e\u043d\u0434 \u043d\u043e\u0441\u0438 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0435\u043d, \u0440\u0435\u043b\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441 \u0438 \u0435 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d \u0437\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0435\u043d \u0440\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u045a\u0435.<\/p>\r\n

\u041e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u0430\u0448\u0430\u043b\u043d\u0438\u043a \u0435 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435\u043d \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440, \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u0458\u0442\u0435 \u043d\u0435<\/a><\/p>“,”id”:”r6v75″,”index”:1,”imageId”:””,”redirect_url”:””},”jthg2″:{“title”:”

\u0417\u0430 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0430\u0447\u0443\u0432\u0430\u043c\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0441\u043e \u043d\u0438\u0441\u043a\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a<\/h3>“,”image”:””,”desc”:”

\u0412\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0435\u0433\u0443\u0432\u0430\u0442\u0435 \u0432\u043e \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u0430 \u043b\u0443\u0453\u0435 \u043a\u043e\u0438: \u0438\u043c\u0430\u0430\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043e\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434, \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043a\u0430\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0437\u0435\u043c\u0430\u0430\u0442 \u0440\u0438\u0437\u0438\u0446\u0438, \u0442.\u0435. \u0438\u043c\u0430\u0430\u0442 \u043d\u0438\u0441\u043a\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u0435\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a, \u043e\u0447\u0435\u043a\u0443\u0432\u0430\u0430\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441.<\/p>\r\n\r\n

\u0417\u0430 \u0412\u0430\u0441 \u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0430\u0447\u0443\u0432\u0430\u043c\u0435 \u0412\u0424\u041f \u041a\u0435\u0448 \u0414\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442<\/a> \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0442, \u0447\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u043e \u043e\u0434 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438 \u0432\u043e \u043c\u0430\u043a\u0435\u0434\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438. \u041e\u0432\u043e\u0458 \u0444\u043e\u043d\u0434 \u0438\u043c\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441, \u043a\u043e\u0458 \u0435 \u043f\u043e\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a \u043e\u0434 \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u043e\u0442 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e \u0432\u0438\u0434\u0443\u0432\u0430\u045a\u0435 (\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438), \u0430 \u0432\u043e\u0435\u0434\u043d\u043e \u0432\u0438 \u043e\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u0443\u0432\u0430 \u043b\u0438\u043a\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0432\u043e \u0441\u0435\u043a\u043e\u0458 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442, \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043b\u0430\u045c\u0430\u045a\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043a\u0430\u0458 \u043e\u0440\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438.<\/p>\r\n

\u041e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u0430\u0448\u0430\u043b\u043d\u0438\u043a \u0435 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435\u043d \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440, \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u0458\u0442\u0435 \u043d\u0435<\/a><\/p>“,”id”:”jthg2″,”index”:2,”imageId”:””,”redirect_url”:””}},”questions”:{“emjrf”:{“title”:”\u041a\u043e\u0433\u0430 \u045c\u0435 \u0412\u0438 \u0431\u0438\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0443\u043c\u0430 \u043e\u0434 \u0412\u0430\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0437\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043a\u0443\u045c\u0430\/\u0441\u0442\u0430\u043d, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b, \u0437\u0430 \u043f\u0430\u0442\u0443\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0448\u0442\u043e \u0431\u0430\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0443\u043c\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“p1srk”:{“id”:”p1srk”,”title”:”\u041f\u043e 10 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”20″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”b2lgn”:{“id”:”b2lgn”,”title”:”\u0417\u0430 2 \u0434\u043e 10 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”20″,”jthg2″:”0″}},”oghb0”:{“id”:”oghb0″,”title”:”\u0417\u0430 \u043f\u043e\u043c\u0430\u043b\u043a\u0443 \u043e\u0434 2 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”20″}}},”id”:”emjrf”,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”56qon”:{“title”:”\u041a\u043e\u043b\u043a\u0430\u0432\u0430 \u0435 \u043d\u0435\u0442\u043e-\u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0412\u0430\u0448\u0438\u043e\u0442 \u0438\u043c\u043e\u0442? (\u0446\u0435\u043b\u043e\u043a\u0443\u043f\u043d\u0438\u043e\u0442 \u0412\u0430\u0448 \u0438\u043c\u043e\u0442, \u0432\u043a\u043b\u0443\u0447\u0443\u0432\u0430\u0458\u045c\u0438 \u0433\u043e \u0412\u0430\u0448\u0438\u043e\u0442 \u0434\u043e\u043c, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438, \u0441\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438 \u0448\u0442\u043e \u0433\u0438 \u0438\u043c\u0430\u0442\u0435 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441 \u0441\u0438\u0442\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0432\u0438)”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“iuly5”:{“id”:”iuly5″,”title”:”\u041f\u043e\u0432\u0435\u045c\u0435 \u043e\u0434 100.001 \u0435\u0432\u0440\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”8ymqt”:{“id”:”8ymqt”,”title”:”50.000 \u2013 100.000 \u0435\u0432\u0440\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”sl0e4”:{“id”:”sl0e4″,”title”:”\u041f\u043e\u043c\u0430\u043b\u043a\u0443 \u043e\u0434 50.000 \u0435\u0432\u0440\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”56qon”,”index”:1,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”9f4hl”:{“title”:”\u041a\u043e\u043b\u043a\u0443 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438 \u0438\u043c\u0430\u0442\u0435? (\u0414\u043e\u043a\u043e\u043b\u043a\u0443 \u0438\u043c\u0430\u0442\u0435 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0458\u0430\u0442\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0412\u0430\u0448\u0438 \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0412\u0435 \u043c\u043e\u043b\u0438\u043c\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0458\u0430 \u043d\u0438\u0432\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0435\u0447\u043d\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442)”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“hl3eh”:{“id”:”hl3eh”,”title”:”\u041f\u043e\u043c\u0430\u043b\u043a\u0443 \u043e\u0434 40 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”yjavv”:{“id”:”yjavv”,”title”:”41-60 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”yk4of”:{“id”:”yk4of”,”title”:”\u043f\u043e\u0432\u0435\u045c\u0435 \u043e\u0434 61 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”9f4hl”,”index”:2,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”quus5″:{“title”:”\u041a\u043e\u043b\u043a\u0430\u0432 \u0435 \u0412\u0430\u0448\u0438\u043e\u0442 \u0432\u043a\u0443\u043f\u0435\u043d \u043c\u0435\u0441\u0435\u0447\u0435\u043d \u043d\u0435\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“5f4is”:{“id”:”5f4is”,”title”:”\u041f\u043e\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a \u043e\u0434 60.001 \u0434\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”jhaei”:{“id”:”jhaei”,”title”:”\u043e\u0434 30.001 \u0434\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438 \u0434\u043e 60.000 \u0434\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”283p2”:{“id”:”283p2″,”title”:”\u0434\u043e 30.000 \u0434\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”quus5″,”index”:3,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”z6qxo”:{“title”:”\u041a\u043e\u043b\u043a\u0430\u0432\u0430 \u0435 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0412\u0430\u0448\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“o89f0”:{“id”:”o89f0″,”title”:”\u0412\u0438\u0441\u043e\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 (\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0432\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435\u043d, \u0441\u043e \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0448\u0430\u043d\u0441\u0438 \u0434\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”lbt9r”:{“id”:”lbt9r”,”title”:”\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 (\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0432\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435\u043d, \u0441\u043e \u0448\u0430\u043d\u0441\u0430 \u0434\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”oivs5”:{“id”:”oivs5″,”title”:”\u041d\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 (\u043d\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0432\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435\u043d \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e)”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”z6qxo”,”index”:4,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”v9ova”:{“title”:”\u0428\u0442\u043e \u043e\u0434 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e\u0442\u043e \u0435 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0437\u0430 \u0412\u0430\u0441?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“njd8q”:{“id”:”njd8q”,”title”:”\u041d\u0430\u0434\u0435\u0432\u0430\u0458\u045c\u0438 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438, \u0441\u043f\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0432\u043e \u043e\u0434\u0440\u0435\u0434\u0435\u043d \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0440\u043f\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0433\u0443\u0431\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”1x77j”:{“id”:”1x77j”,”title”:”\u041d\u0430\u0434\u0435\u0432\u0430\u0458\u045c\u0438 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0442\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435\u0447\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441, \u0441\u043f\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0435 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0444\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0441\u043f\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u0440\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430\u043c\u0430\u043b\u0443\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043d\u0430 \u0412\u0430\u0448\u0438\u043e\u0442 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”2afwx”:{“id”:”2afwx”,”title”:”\u041d\u0430\u0458\u0431\u0438\u0442\u043d\u0430 \u0412\u0438 \u0435 \u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u043e\u0442, \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043c\u0430\u043b \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a, \u0441\u043f\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0434 \u043d\u0430\u0442\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435\u0447\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”v9ova”,”index”:5,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”q2w0k”:{“title”:”\u041a\u043e\u043b\u043a\u0430\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0433\u0443\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u0412\u0430\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0431\u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u043b\u0435 \u0434\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u043b\u0435\u0440\u0438\u0440\u0430\u0442\u0435 \u0432\u043e \u0440\u043e\u043a \u043e\u0434 \u0435\u0434\u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0431\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u043e\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u0442\u0435 \u0434\u0435\u043b \u043e\u0434 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“sgvtf”:{“id”:”sgvtf”,”title”:”\u0417\u0430\u0433\u0443\u0431\u0430 \u043e\u0434 50%”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”yca5v”:{“id”:”yca5v”,”title”:”\u0417\u0430\u0433\u0443\u0431\u0430 \u043e\u0434 30%”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”azgr0”:{“id”:”azgr0″,”title”:”\u0417\u0430\u0433\u0443\u0431\u0430 \u043e\u0434 1%”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”q2w0k”,”index”:6,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”ubome”:{“title”:”\u0412\u043e \u043e\u043a\u0442\u043e\u043c\u0432\u0440\u0438 1987, \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0437\u0438 \u043f\u0430\u0434\u043d\u0430\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u045c\u0435 \u043e\u0434 20% \u0432\u043e \u0435\u0434\u0435\u043d \u0434\u0435\u043d. \u0412\u043e \u043e\u043a\u0442\u043e\u043c\u0432\u0440\u0438 2008 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0437\u0438 \u043f\u0430\u0434\u043d\u0430\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u045c\u0435 \u043e\u0434 20% \u0432\u043e \u0442\u0435\u043a\u043e\u0442 \u043d\u0430 \u0435\u0434\u0435\u043d \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446. \u0410\u043a\u043e \u0412\u0430\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432\u043e \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0444\u043e\u043d\u0434 \u043f\u0430\u0434\u043d\u0430\u0442 \u0437\u0430 20% \u0432\u043e \u043a\u0440\u0430\u0442\u043e\u043a \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434, \u0448\u0442\u043e \u0431\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0435?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“qa8bx”:{“id”:”qa8bx”,”title”:”\u041d\u0435\u043c\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”h5xm9”:{“id”:”h5xm9″,”title”:”\u040c\u0435 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u0442\u0435 \u0434\u0435\u043b \u043e\u0434 \u0412\u0430\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”7aol2”:{“id”:”7aol2″,”title”:”\u040c\u0435 \u0433\u0438 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”ubome”,”index”:7,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”1odrg”:{“title”:”\u041a\u043e\u043b\u043a\u0430\u0432\u043e \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u043c\u0430\u0442\u0435 \u0432\u043e \u0442\u0440\u0433\u0443\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0441\u043e \u0445\u0430\u0440\u0442\u0438\u0438 \u043e\u0434 \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“kptj6”:{“id”:”kptj6″,”title”:”\u041f\u043e\u0432\u0435\u045c\u0435 \u043e\u0434 5 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”10″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”gzjzo”:{“id”:”gzjzo”,”title”:”\u041e\u0434 6 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446\u0438 \u0434\u043e 5 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”10″,”jthg2″:”0″}},”w3o75”:{“id”:”w3o75″,”title”:”\u0414\u043e 6 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”10″}}},”id”:”1odrg”,”index”:8,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”a8xi8″:{“title”:”\u041a\u043e\u043b\u043a\u0443 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u0442\u0435?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“ha46t”:{“id”:”ha46t”,”title”:”\u041c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u0435\u0434\u043d\u0430\u0448 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0447\u043d\u043e”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”vxi8n”:{“id”:”vxi8n”,”title”:”\u041c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u0435\u0434\u043d\u0430\u0448 \u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u043e”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”hwsrf”:{“id”:”hwsrf”,”title”:”\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u043c \u043f\u043e\u0440\u0435\u0442\u043a\u043e \u043e\u0434 \u0435\u0434\u043d\u0430\u0448 \u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0430\u0448″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”a8xi8″,”index”:9,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”djav9″:{“title”:”\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0435:”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“divxu”:{“id”:”divxu”,”title”:”\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0441\u043e \u043a\u043e\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u043e\u0440\u043e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0432\u0430 \u0434\u0435\u043b \u043e\u0434 \u0441\u043e\u043f\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0458\u0430\u0442\u0430, \u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0443 \u0444\u043b\u0443\u043a\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0432\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0433\u043e \u0441\u043d\u043e\u0441\u0438 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u043e\u0442 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435\u045a\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0458\u0430\u0442\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”5″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”0″}},”jd3mm”:{“id”:”jd3mm”,”title”:”\u041f\u043e\u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u043e\u0434 \u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0440\u0437\u043d\u0438\u0446\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}},”0nnbt”:{“id”:”0nnbt”,”title”:”\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u043a\u043e\u0438 \u043d\u0443\u0434\u0430\u0442 \u0434\u0435\u0444\u0438\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043c\u0430\u0442\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043f\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”djav9″,”index”:10,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””},”ob2x0″:{“title”:”\u0414\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0440\u0437\u043d\u0438\u0446\u0438:”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{“fnrto”:{“id”:”fnrto”,”title”:”\u041f\u0430\u0437\u0430\u0440\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0431\u0432\u0440\u0437\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438 \u0438\u0441\u043a\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u043e\u0434 \u043e\u0447\u0435\u043a\u0443\u0432\u0430\u045a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043b\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}},”3h3ig”:{“id”:”3h3ig”,”title”:”\u041d\u0430\u0458\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c \u0434\u0435\u043b \u043e\u0434 \u043e\u0431\u0432\u0440\u0437\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043d\u043e\u0441\u0430\u0442 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043b\u0430\u045c\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0441\u043f\u0435\u0432\u0430\u045a\u0435, \u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0430\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u0434\u043e\u0441\u043f\u0435\u0432\u0430\u045a\u0435″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”5″,”jthg2″:”0″}},”ka64m”:{“id”:”ka64m”,”title”:”\u0414\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0431\u0432\u0440\u0437\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u043e\u0441\u0430\u0442 \u0441\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a, \u043f\u0430 \u0437\u0430\u0442\u043e\u0430 \u043d\u0438\u0432\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0430\u0448 \u043d\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0440\u0430″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“bu5r5″:”0″,”r6v75″:”0″,”jthg2″:”5″}}},”id”:”ob2x0″,”index”:11,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”desc”:””,”hint”:””}}}