Објавено на 09.03.2021

Zebra Technologies е водечка Американска компанија провајдер на технологија за автоматско идентификување и обезбедување податоци за претпријатијата. Неговите решенија вклучуваат печатачи и скенери за баркодови и лична идентификација, мобилни компјутери и софтвер за оптимизација на работниот тек.