Објавено на 20.12.2020

Vonovia SE е компанија за недвижнини со седиште во Германија. Vonovia поседува и управува со мноштво станбени единици во многу германски градови и региони. Компанијата прави долгорочни инвестиции во одржување, модернизација и прилагодување на имотот за постари лица.

Покрај управувањето со недвижнитите, Vonovia се се справува и со финансии и услуги. Исто така таа е одговорна и за системите за контрола и следење, како и справување со ризиците. Работата на компанијата е поделена во три сегменти: изнајмување, проширување и продажба.

Vonovia поседува и управува со приближно 394.000 станбени единици низ Германја и Австрија, а управува и со околу 58.000 единици за трети лица.