Објавено на 20.12.2020

Valero Energy е една од најголемите независни рафинерии во САД.

Својот бизнис компанијата го организира преку три сегменти: Рафинирање, Етанол и Обновлив дизел.

Работи сo 14 рафинерии со вкупен капацитет на пропусна моќ од 3,1 милиони барели дневно во САД, Канада и Велика Британија. Valero поседува и 14 фабрики за етанол со капацитет од 1,7 милјарди галони етанол годишно.