Објавено на 20.12.2020

UnitedHealth Group Inc е водечка американска компанија за здравствено осигурување која нуди различни планови и услуги на групни и индивидуални клиенти. Компанијата има повеќе од 50 милиони клиенти во САД и 5 милиони на интернационално ниво.

Покрај делот со осигурување, компанијата управува и со сегмент за здравствени услуги – OptumHealth, OptumInsight, и OptumRx – кои обезбедуваат wellness програми, финансиски услуги, технолошки решенија и PBM услуги. Компанијата во текот на своето работење има освоено голем број на конкуренти од здравствениот сектор. Овие аквизиции ја претвори ја UnitedHealth од чист здравствен осигурител во сеопфатен давател на здравствени услуги.