Објавено на 20.12.2020

Uniper SE е компанија за производство на енергија и трговија со енергија со седиште во Германија. Компанијата оперира во повеќе од 40 држави и со околу 13.000 вработени и беше формирана со одделување од E.ON.

Компанијата работи преку три сегменти: Европска генерација, Глобални производи и Меѓународно производство на електрична енергија. Преку сегментот Европска генерација компанијата генерира енергија и поседува јаглен, гас, централи на нафта и хидроцентрали како и постројки за соларна и енергија на ветер. Сегментот глобални производи работи со трговија на енергија, а последниот сегмент вклучува инвестиции во компании за производство на енергија.