Објавено на 20.12.2020

TOTAL SE е француска компанија која е четврта најголема компанија за нафта и гас и исто така е една од најголемите индустриски компании во светот. Секојдневно, над 4 милиони потрошувачи во светот ги посетуваат бензиските пумпи на Total.

Компанијата раководи со над 12.000 бензиски пумпи во Франција, Белгија, Холандија, Луксембург, Германија и Велика Британија. Компанијата исто така оперира и со околу 300 “Elf” и скоро 2.000 “Elan” бензиски пумпи, кои се нејзини подружници, во главно во рурални средини. Total исто така е активна и во продажбата на моторни масла, индустриски лубриканти и битумен.