Објавено на 20.12.2020

Telefonica SA e актуелен телефонски оператор во Шпанија. Telefonica SA обезбедува услуги за мобилна и фиксна комуникација во Европа и Латинска Америка. Во последни години, компанијата вложи големи средства за развој и трансформација на својата мрежа за обезбедување на одлична поврзаност, капацитет, брзина, покриеност и безбедност.

Исто така Telefonica започна со работа на две нови бизнис линии: Telefonica Tech и Telefonica Infrastructure. Telefonica Tech нуди cybersecurity, Internet of Things, big data и cloud услуги. Telefonica Infrastructure раководи со инфраструктурните средства на компанијата (кули, антена системи, центри на податоци)