Објавено на 20.12.2020

Siemens Energy е една од водечките компании во светот за енергетска технологија. Со своето портфолио на производи, решенија и услуги, Siemens Energy го опфаќа скоро целиот енергетски синџир – од производство и пренос, со складирање.

Компанијата произведува технологии за конвенционална и обновлива енергија, како што се парни и гасни турбини, хибридни централи кои работат со водород и генератори и трансформатори на енергија. Siemens Energy е сопственик на мнозинството акции во Siemens Gamesa Renewable Energy, што ја прави глобален лидер на пазарот за обловливи енергии.

Приближно една шестина од вкупната произведена електрична енергира во светот е базирана на технологии од Siemens Energy. Компанијата вработува 91.000 луѓе во повеќе од 90 држави.