Објавено на 20.12.2020

Основана во 1841 година, Sberbank е најголемата банка во Русија, Централна и Источна Европа, и една од водечките финансиски институции во светот. Нејзината национална мрежа се состои од 11 регионални банки со 14.200 филијали, во 83 од руските региони. Со своите 278.000 вработени таа спаѓа во најголемите 5 работодавци во Русија.

Активностите на банката се организирани во три главни сегменти: корпоративно банкарство, лично банкарство и инвестициско банкарство. Sberbank е деловно присутна во 18 земји во светот.