Објавено на 20.12.2020

Raiffeisen Banк International AG е дел од Raiffeisen Banking групацијата, и е најголемата банкарска групација во Австрија во однос на вкупните средства. Компанијата има повеќе од 16.8 милиони клиенти кои се услужуваат преку 2.000 деловни места.

RBG сочинува една четвртина од австрискиот банкарски сектор. Компанијата е со седиште во Виена и за свои домашни пазари Raiffeisen Bank ги смета Австрија и Централна и Западна Европа, а работи преку три главни географски сегменти: Централна Европа, Југоисточна Европа и Источна Европа. Производите и услугите на Raiffeisen го покриваат целиот финансиски сектор, а нивниот фокус во индустријата прави секогаш клиентите да сметаат на стручно знаење и консултантски услуги.