Објавено на 09.03.2021

Partners Group Holding е глобална Компанија за управување со инвестиции во глобалните приватни пазари односно компанијата нуди услуги на управување со приватни фондови, приватни недвижнини, приватна инфраструктура и приватни долгови. Partners Group Holding управува со широк спектар на специјално изработени портфолија за меѓународни клиенти на институционални инвеститори.

Седиштето на Компанијата се наоѓа во Швајцарија.