Објавено на 09.03.2021

Oracle Corporation е американска мултинационална корпорација за компјутерска технологија со седиште во Остин, Тексас. Таа е најголемата компанија за управување со бази на податоци во светот. Oracle е cloud технолошка компанија што им обезбедува на организациите низ целиот свет компјутерска инфраструктура и софтвер за да им помогне да станат поефективни и поефикасни.

Компанијата ја создаде првата – и единствена – автономна база на податоци во светот со цел да помогне во организирање и обезбедување на податоците на своите клиенти