Објавено на 16.03.2022

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, е најголемата Јапонска банка според пазарна капитализација и зафаќа околу 8.5% од сите домашни кредити. Компанијата работи под интегрирана бизнис мрежа која го вклучува работењето на The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB), Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Ltd., (MUMSS), Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd. (MUSHD), Mitsubishi UFJ NICOS Co. Ltd. Од 1 Април 2021 е формиран нов сектор под името The Digital Service Business Group кој нуди дигитални финансиски услуги за своите клиенти.