Објавено на 09.03.2021

Mitsubishi Corp е компанија со седиште во Токио, Јапонија, компанијата е конгломерат кој работи повеќе деловни активности во различни индустрии. Mitsubishi нуди производи и услуги во сектори како што се нафта и хемикалии, природен гас, инвестиции и развој на метални ресурси, индустриска инфраструктура, прехранбена индустрија, обезбедување електрична енергија, автомобили и мобилност, урбан развој и останато.