Објавено на 20.12.2020

M&G е компанија со седиште во Велика Британија, која работи со заштеди и инвестиции.

Компанијата е основана во 1931 година и им служи на клиентите кои сакаат да ги заштитат своите животни заштеди и обезбедува инвестициски решенија.

Таа работи преку два оперативни сегмента: Заштеди и управување со средства и Наследство.