Објавено на 20.12.2020

Британската компанија Linde PLC е најголемиот снабдувач на индустриски гас во светот, со операции во повеќе од 100 држави.

Главни производи на компанијата се атмосферски гасови (вклучувајќи кислород, азот и аргон) и процесни гасови (водород, јаглерод диоксид и хелиум), како и опрема што се користи во индустриско производство на гас.

Производите на Linde му служат на голем број индустрии, вклучувајќи воздухопловство, хемикалии, храна и пијалоци, електроника, енергија, здравство и производство на челик.