Објавено на 09.03.2021

Компанијата Lam Research Corporation е американска корпорација која се занимава со дизајнирање, производство, маркетинг и сервис на опрема за обработка на полупроводници што се користи при изработка на интегрални кола. Седиштето на Компанијата се наоѓа во Фремонт, Калифорнија. Географската дистрибуција на приходите во фискалната 2020 година беше следна – Кина 34%, Кореја 32%, Тајван 11%, Јапонија 8%, САД 7%, Европа 3% и Југоисточна Азија 5%.