Објавено на 09.03.2021

Корпорацијата ITOCHU е трговска компанија со седиште во Токио, Јапонија. Работата на Компанијата опфаќа активности на тргување во земјата, увоз/извоз и трговија во странство на разни производи како што се: текстил, машини, информатичка и комуникациска технологија, електроника, енергија, метали, минерали, хемикалии, храна, осигурување и логистички услуги, финансии, недвижнини како и бизнис инвестиции во Јапонија и во странство.