Објавено на 09.03.2021

Insperity Inc обезбедува голем број услуги/производи за менаџирање на човечкиот капитал и деловни решенија дизајнирани да помогнат во подобрувањето на деловните перформанси на мали и средни бизниси односно Компанијата обезбедува услуги за човечки ресурси и деловна оптимизација. Insperity нуди регрутирање, скрининг за вработување, пензија, бизнис осигурување и технолошки услуги.

Компанијата исто така обезбедува управување со перформанси и трошоци, време и присуство како и софтвер за организациско планирање.