Објавено на 20.12.2020

ING Groep е компанија со седиште во Амстердам, која на потрошувачите им нуди широк спектар на банкарски услуги, управување со инвестиции и осигурителни услуги.

Компанијата е формирана во 1991 со спојување на NN Осигурување и холандската поштенска банка. Денес компанијата има над 50 милиони приватни, корпоративни и институционални клиенти во 65 држави. ING има водечки банкарски операции во Холандија и Белгија и нејзиното глобално банкарско работење е првенствено фокусирано кон давање на заеми.