Објавено на 20.12.2020

Британската компанија Imperial Brands е четвртата најголема tobacco компанија во светот. Најпознатите брендови на компанијата се JPS, West, Davidoff, Gauloises, Drum, R1, P&S и Peter Stuyvesant.

Во своето портфолио на производи Imperial Brands ја има и најпродаваната хартија за виткање на цигари, Rizla, а има и водечка позиција во продавање на пури во некои држави. Исто така компанијата продава и однапред виткани хартии за цигари. Во нивното портфолио на “Next Generation” производи спаѓаат iD, Pulze, Knox, zoneX и Skruf.