Објавено на 20.12.2020

Iberdrola SA работи како енергетска групација која обезбедува комунални услуги и електрична енергија од ветер, со седиште во Билбао, Шпанија.

Компанијата е најголемиот сопственик на фарми со ветерници во светот што претставува една третина од нејзиното портфолио. Iberdrola работи со дистрибуција на електрична енергија, дистрибуција на гас и телекомуникации.

Иако компанијата се повеќе развива средства за дистрибуција и производство на електрична енергија во други географски области, сепак околу 50% од нејзиниот капацитет за производство останува во Шпанија. Iberdrola исто така поседува и работи со електрична и дистрибутивна мрежа во Велика Британија, Бразил и САД.