Објавено на 20.12.2020

Историјата на General Electric датира уште од 1879 година кога Томас Едисон ја патентирал електричната светилка. Тринаесет години подоцна, неговата компанија се спои со два од неговите најголеми конкуренти и ја формираа General Electric. Потоа следуваа спектакуларни пронајдоци, како што се првата рендгенска машина или првата радио-трансмисија.

Денес компанијата работи преку четири сегменти: Моќност, Обновлива енергија, Авијација и Здравствена нега. Таа произведува парни и гасни турбини, генератори, мотори и други компоненти за авиони, технологии за следење на состојбата на пациентите, откривање на лекови, биофармацевтски технологии, турбини на ветер, високонапонска опрема и така натаму. General Electric е позната по своите LEAP мотори за авиони и Haliade-X и Cypress ветерните турбини.