Објавено на 09.03.2021

Gaztransport & Technigaz SA е Француска мултинационална инженерска компанија, која обезбедува услуги за складирање и транспорт на течен природен гас. Услугите на компанијата вклучуваат инженерски, советодавни услуги, обуки, одржување и технички дизајн со цел да им помогнат на клиентите да ја подобрат ефикасноста на работењето и да ги исполнат безбедносните барања.

Компанијата ги остварува скоро сите приходи од Јужна Кореја и Кина.