Објавено на 20.12.2020

Gazprom PJSC е руска компанија за нафта и гас со над 473.000 вработени, во која руската влада е мнозински акционер. Поголемиот дел на бизнисот се состои во производство, транспорт и дистрибуција на природен гас.

Компанијата е главен сабдувач со гас на европските држави, со високо развиени гасоводи низ Западна Русија и Европа. Gazprom исто така произведува, преработува и рафинира сурова нафта и рафинирани производи, иако овој сегмент генерира помал дел од вкупните приходи.