Објавено на 20.12.2020

Fresenius SE & Co KGaA е германска здравствена компанија и компанија за медицинска опрема.

Компанијата работи преку четири сегменти. Преку Fresenius Medical Care, компанијата дава услуги за дијализа и е производител на опрема. Kabi сегментот произведува лекови кои се примаат директно преку вената, терапии со инфузија и трансфузија и некои слични пумпи. Сегментот Helios работи со приватни болници во Германија, Шпанија и Јужна Америка. Frensenius Helios се грижи за милиони пациенти годишно и им нуди услуги на над 500 здравствени центри со 135.000 кревети. Vamed нуди различни услуги како што се изградба на здраствени установи и пост-акутна рехабилитација.