Објавено на 20.12.2020

Eni SpA е италијанска мултинационална компанија за гас и нафта со седиште во Рим. Компанијата има работни активности во 66 држави и за неа се смета дека е една од седумте “Суперголеми” нафтени компании.

Компанијата работи со експлоатација и производство на нафта и природен гас, транспорт и складирање на јаглеводород, рафинирање на јаглеводорот и дистрибуција на крајни производи. Покрај природен гас и нафта, компанијата произведува и продава електрична енергија.