Објавено на 20.12.2020

Enel SpA е италијанска компанија која се занимава со производство, дистрибуција и продажба на електрична енергија. Компанијата е со седиште во Рим и работи со голем број на хидроелектрични, термоелектрични, нуклеарни, геотермални и ветерни централи.

Компанијата е исто така вклучена во увоз, дистрибуција и продажба на природен гас. Enel е во асоцијација со здрженија на потрошувачи, екологисти, мали бизниси и локални самоуправи со цел спречување на критични проблеми и развивање на проекти во согласност со потребите на сите.