Објавено на 20.12.2020

E.ON е германска компанија за електрични услуги, формирана во 2000 година со спојување на VEBA и VIAG. Името на компанијата e добиено од грчкиот збор aeon што значи нешто како универзално време или вечност.

Фокусот на компанијата е првенствено на работата на енергетските мрежи и развој на обновливите извори на енергија. E.ON развива концепти за електромобилност за општините и градовите. Водечки проект на компанијата е Копенхаген во Данска, каде што се достапни 1.600 E.ON станици за полнење.