Објавено на 20.12.2020

Corteva е голема американска земјоделска компанија, лидер во развојот на нови хемикалии за семиња и растенија.

Семињата и хемикалиите за заштита на земјоделските култури и генерираат скоро половина од вкупниот профит на компанијата. Иако Corteva работи на глобално ниво, околу половина од нејзините приходи доаѓаат од Северна Америка. Таа беше формирана во 2019 година со одделување како независна компанија од DowDuPont. За името на компанијата, DowDuPont изјави дека е изведено со комбинација од зборовите срце и природа.