Објавено на 20.12.2020

Caterpillar е американска компанија основана во 1925 година, која е водечки светски производител на градежна и рударска опрема, мотори на дизел и природен гас, индустриски гасни турбини и дизел-електрични локомотиви.

Компанијата во главно работи преку три примарни сегменти – Градежна индустрија, Ресурси, Енергија и Транспорт – и обезбедува финансиски услуги преку сегментот за финансиски производи. Caterpillar исто така има и бизнис линија за облека и чизми за работа познати под името Cat/Caterpillar. Машинеријата на Caterpillar е препознатлива по трговската марка “Caterpillar Yellow” и “CAT” логото.