Објавено на 20.12.2020

BP PLC е британска компанија за нафта и петрохемиски производи со седиште во Лондон.

Компанијата истражува и произведува нафта и природен гас, рафинира, продава и доставува нафтени деривати, генерира соларна енергија и произведува и продава хемикалии. Хемикалиите вклучуваат терефтална киселина, оцетна киселина, етилен и полиетилен.

BP PLC е една од најголемите компании во нејзината индустрија, и од 2018 е шестата по големина во светот според пазарната вредност. Компанијата беше позната како British Petroleum и нејзините корени датираат од Англо-Персиската нафтена компанија, која беше основана во 1909.