Објавено на 19.12.2020

Формирана во 1865, BASF SE е најголемата хемиска компанија во светот со седиште во Лудвигсхавен, Германија. Половина од продажбата компанијата ја остварува во Европа, а по 20% во Северна Америка и Азија.

BASF нуди широк состав на производи, почнувајќи од пестициди за заштита на насадите и градежни хемикалии до суровни и суплементарни состојки за лекови. На оваа компанија и се препишува првото производство на вештачка боја во средината на 20 век, проследено со измислување на изолациониот материјал стиропор.