Објавено на 19.12.2020

Barclays е британска универзална банка со седиште во Лондон. Со над 325 години работна историја и експертиза во банкарството, Barclays оперира во повеќе од 40 држави и вработува околу 83.500 работници.

Компанијата е диверзифицирана во деловните активности, географски и со различни типови на клиенти и работи преку два сегменти: Barclays UK и Barclays International. Barclays врши пренос, позајмици, инвестиции и обезбедување на парите за потрошувачите ширум светот.