Објавено на 20.12.2020

Banco Santander SA е една од најголемите банки во светот, основана во 1857 година и со седиште во Шпанија. Компанијата има скоро 194.000 вработени, повеќе од 11.800 филијали и 146 милиони клиенти.

Иако е позната по своето европско банкарство, Banco Santander исто така работи и во Северна и Јужна Америка и континентална Азија. Операциите на банката се фокусирани на лично банкарство, банкарство на големи клиенти, управување со средствата и осигурување.