Објавено на 16.03.2022

Applied Materials Inc една од најголемите светски добавувачи на опрема за полупроводници, LCD екрани и ќелии и модули за соларни фотоволтаици. Компанијата исто така нуди услуги за распоредување и одржување на веќе добавената опрема.

Компанијата работи во САД, Кина, Кореа, Тајван, Јапонија, Јужноисточна Азија и Европа и има поставено повеќе д 33 000 системи. Applied Materials Inc е основана во 1967 и нивното седиште се наоѓа во Калифорнија.