Објавено на 19.12.2020

Anheuser-Busch InBev NV е водечка пивара во светот. Во своето портфолио компанијата има над 500 брендови, меѓу кои Budweiser, Corona и Stella Artois, кои ги продава во повеќе од 150 држави. Пет од најпродаваните десет брендови на пиво во светот се на оваа компанија.

Anheuser-Busch InBev NV е со богата традиција, почнувајќи уште од 1366, и историски има голем број на спојувања со други компании. Компанијата е формирана за да трае, не само за деценија, туку за наредните 100 години. Преку посветеност во подготовката на најдоброто пиво со најдобри состојки и инвестиции во заедниците, компанијата ги зближува луѓето од целиот свет, правејќи ја составен дел од животот на потрошувачите за следните генерации.