Објавено на 19.12.2020

Amgen е најголемата биотехнолошка компанија во светот, која истражува третмани за неизлечливи болести. Компанијата има силно присуство во онкологијата, кардиоваскуларните болести, невронауката, инафламацијата и нефрологијата.

Благодарение на иновативните генетски истражувања, во 1985 Amgen за првпат успеа да произведе човечки хормон кој стимулира формирање на црвени крвни клетки, Erythropoetin (EPO), лек кој нуди алтернатива на трансузијата на крв при третман на анемија. До денес, EPO успешно се користи кај милиони пациенти кои боледуваат од дијализа и карцином.