Објавено на 19.12.2020

ABB е глобален снабдувач за опрема за работа со електрична енергија и производи за автоматизација.

Оваа компанија беше формирана кон крајот на 19-ти век, со спојување на две стари индустриски компании – ASEA и BBC – и сега се нарекува Asea Brown Boveri Group, или скратено ABB.

ABB е број еден или број два снабдувач во сите нејзини основни бизниси и нуди целосен пакет на производи за дискретна и процесна автоматизација. По купувањето на австрискиот специјалист за автоматизација B&R, ABB исто така нуди и целосна автоматизација со роботика.