Објавено на 20.12.2020

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (Wabtec) е американска компанија за производство на технолошка опрема и услуги за глобалната индустрија на товарни и транзитни шини. Компанијата работи преку товарен и транзитен сегмент.

Товарниот сегмент првенствено произведува и сервисира компоненти за нови и постојни товарни вагони и локомотиви, произведува нови локомотиви, снабдува со железничка елетроника, опрема за контрола на возови и така натаму.

Транзитниот сегмент произведува и сервисира компоненти за транзитни возила, вообичаено регионални возови, возови со голема брзина, вагони на подземна железница, лесни железнички возила и автобуси, произведува нови патнички локомотиви, греење, вентилација, опрема за климатизација и други производи.